Wie hebben er een (volledige / gedeeltelijke) vrijstelling voor het inburgeringsexamen?

Antwoord:

In welke gevallen volledige of gedeeltelijke vrijstelling van de inburgeringsplicht geldt, leest u op Rijksoverheid.nl. Ook bestaat er voor bepaalde groepen vrijstelling voor het basisexamen inburgering in het buitenland.

Meer informatie vindt u op de Klantdienstwijzer van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

06-03-2013

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend