Wie controleert de curator?

Antwoord:

De kantonrechter houdt toezicht op de curator. Hij kan de curator te allen tijde voor verhoor bij hem roepen. De curator is dan verplicht de gevraagde inlichtingen te verstrekken. De kantonrechter wordt vaak op verzoek van de familieleden ingeschakeld. Zij zijn het dan bijvoorbeeld niet eens met de wijze waarop de curator de belangen van de curandus (de persoon die onder curatele gesteld is) behartigt.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-09-2014

Stuur door aan een vriend