Wie betaalt de behandeling van mijn psychische problemen? 

Antwoord:

Dat hangt af van wie u behandelt en waarvoor u behandeld wordt. Er zijn verschillende mogelijkheden:

Basis Geestelijke Gezondheidszorg

Behandelingen door een eerstelijns psycholoog vallen onder de Basis GGZ. U krijgt eerstelijnshulp bij 'gewone' psychische problemen door een psycholoog, psychiater of psychotherapeut of krijgt een internetbehandeltraject. Deze behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Er geldt geen eigen bijdrage. Wel geldt het verplichte en eventuele vrijwillige eigen risico.

Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg zonder opname

Behandelingen door een tweedelijns psycholoog vallen onder de Specialistische GGZ. U wordt behandeld voor ingewikkeldere psychologische of psychiatrische problemen door bijvoorbeeld een psycholoog, een psychotherapeut of een psychiater.

U hebt recht op vergoeding van de kosten door gecontracteerde zorgverleners van:

  • psychotherapie waaronder psychoanalytische behandeling;
  • andere specialistische GGZ zonder opname;
  • verpleging, geneesmiddelen, hulp- en verbandmiddelen die bij de behandeling horen.

Het gaat hierbij om vergoeding van de kosten door gecontracteerde zorgverleners. Er geldt geen eigen bijdrage. Wel geldt het verplichte en eventuele vrijwillige eigen risico. Vergoeding van kosten door een niet-gecontracteerde zorgverlener is vaak aanzienlijk lager.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-04-2014

Stuur door aan een vriend