Wie betaalt de behandeling van mijn psychische problemen? 

Antwoord:

Dat hangt af van wie u behandelt en waarvoor u behandelt wordt. Er zijn verschillende mogelijkheden:

Eerstelijnshulp

U krijgt eerstelijnshulp bij 'gewone' psychische problemen door een psycholoog, psychiater of psychotherapeut. De eerste 5 behandelingen worden vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. U betaalt hierbij wel een eigen bijdrage van € 20 per consult. Voor een internetbehandelingstraject (E-health) geldt een eigen bijdrage van € 50.

Tweedelijnshulp zonder opname

U wordt behandeld voor ingewikkeldere psychologische of psychiatrische problemen door bijvoorbeeld een psycholoog, een psychotherapeut of een psychiater.

Hiervoor geldt:

  • Voor het eerste jaar: u krijgt de behandeling vergoed vanuit het basispakket.
  • Wanneer u langer dan een jaar klinische zorg nodig heeft, wordt deze vergoed vanuit de AWBZ.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

23-05-2013

Stuur door aan een vriend