Wie bepaalt of mijn kind blijft zitten of overgaat naar de volgende groep? 

Antwoord:

De basisschool bepaalt uiteindelijk of uw kind wel of niet overgaat naar een volgende groep. Als ouder kunt u wel aangeven wat uw wens is. Als u het niet eens bent met de beslissing van de basisschool, kunt u hiertegen bezwaar maken. De school heeft daarvoor een klachtenprocedure.

1 oktoberregeling

Tot 1986 gold de 1 oktoberregeling. Alleen kinderen die voor 1 oktober 6 jaar waren geworden gingen van de kleuterschool (groep 2) naar de lagere school (groep 3). Sommige scholen gebruiken deze datum nog steeds om te bepalen of een kind overgaat van groep 2 naar groep 3, maar meestal wordt gekeken naar de ontwikkeling van het kind.

Meer informatie

U kunt het beste bij de basisschool van uw kind informeren hoe zij in de praktijk omgaan met zittenblijven. Voor meer informatie kunt u ook de Onderwijsgids raadplegen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

16-10-2015

Stuur door aan een vriend