Wie bepaalt of ik recht heb op AWBZ-begeleiding?  

Antwoord:

U heeft recht op AWBZ-begeleiding zolang u beschikt over een indicatie voor AWBZ-begeleiding, maar uiterlijk tot 31 december 2015. Wat daarna gebeurt hangt af van waar u woont/verblijft.

Loopt uw indicatie af en verblijft u in een instelling omdat u 24 uur per dag intensieve zorg nodig heeft? Dan valt de vergoeding van de begeleiding waarschijnlijk daarna onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Uw zorginstelling kan u hierover meer informatie geven.

Loopt uw indicatie af en woont u zelfstandig? Wilt u ook daarna gebruik maken van begeleiding? Dan kunt u een aanvraag hiervoor doen bij de gemeente, vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U hebt dus een nieuwe indicatie nodig.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

16-01-2015

Stuur door aan een vriend