Wie bepaalt of ik recht heb op AWBZ-begeleiding?  

Antwoord:

Dit hangt af van uw leeftijd.

  • Bent u ouder dan 19 jaar maar jonger dan 80 jaar? Dan bepaalt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) dit.
  • Bent u 18 jaar of jonger? Dan bepaalt Bureau Jeugdzorg (BJZ) dit.

Alleen mensen met matige en ernstige beperkingen door handicap, ziekte of ouderdom hebben recht op AWBZ-begeleiding.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-10-2014

Stuur door aan een vriend