Wie bepaalt of een gebied een beschermd stads- of dorpsgezicht is?

Antwoord:

Een beschermd stads- of dorpsgezicht wordt aangewezen door de rijksoverheid. Momenteel zijn zo'n 400 stads- en dorpsgezichten beschermd. Dit zijn bijna allemaal historische kernen in Nederland. Hieraan kunnen er nog een aantal worden toegevoegd.

In één stad kunnen ook meerdere beschermde gezichten liggen. Niet alle panden binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht zijn monumentaal.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-05-2016

Stuur door aan een vriend