Wat is de kwaliteit van internettherapie?

Antwoord:

Dat is niet zonder meer te zeggen. De naam internettherapie zegt alleen iets over de vorm van de therapie. Onderzoeken naar de kwaliteit van internettherapie en ook de effecten van internettherapie zijn nog niet afgerond. Ook zijn er veel verschillende aanbieders en veel verschillende vormen van internettherapie.

In principe kan internettherapie even effectief zijn als gewone therapievormen. Internettherapie is laagdrempelig: mensen maken er gemakkelijk gebruik van. Het gevolg is dat mensen in een vroeg stadium hulp inschakelen, waardoor psychische problemen makkelijker te verhelpen zijn.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-06-2016

Stuur door aan een vriend