Werken veel ouderen langer door?

Antwoord:

Ja, de afgelopen jaren zijn steeds meer 55-plussers aan het werk gebleven In het regeerakkoord staat dat de AOW-leeftijd omhoog gaat naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 en daarna gekoppeld wordt aan de stijging van de levensverwachting.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-07-2016

Stuur door aan een vriend