Welke zorg valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?  

Antwoord:

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vergoedt in het overgangsjaar 2015 de langdurige zorg voor mensen met een ernstige beperking. Het gaat om beperkingen door een handicap, chronische ziekte of ouderdom. (onverzekerbare risico's).

In de loop van 2015 wordt de intensieve, langdurige zorg voor mensen met een beperking overgeheveld naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Andere zorg die onder de AWBZ viel wordt soms vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

16-01-2015

Stuur door aan een vriend