Welke zorg moet mijn gezin geven en welke zorg krijg ik uit de Wmo?

Antwoord:

De gemeente gaat er vanuit dat uw gezinsleden (partner, ouder, huisgenoot, vriend) gebruikelijke zorg leveren.

Bij gebruikelijke zorg gaat het om de zorg die iemand in het gezin of huishouden (partner, ouder, huisgenoot, vriend) kan geven. De gemeente beoordeelt welke gebruikelijke zorg beschikbaar is in uw situatie. Kan uw partner bijvoorbeeld het huishouden doen? Dan kunt u daarvoor geen beroep doen op de Wmo.

Als gebruikelijke zorg voor langere tijd wordt verleend, dan is sprake van mantelzorg. De gemeente kan mantelzorgers ondersteunen en helpen, bijvoorbeeld door te zorgen voor een invaller (respijtzorg). U kunt bij de gemeente vragen wat de mogelijkheden zijn.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

16-01-2015

Stuur door aan een vriend