Welke wetten voor het waterbeheer zijn er in Nederland?

Antwoord:

Behalve de Waterwet zijn er nog andere regelingen, besluiten en verordeningen van de provincies en waterschappen die het waterbeheer in Nederland regelen.

Eind 2009 is een aantal oude wetten voor het waterbeheer vervangen. Het waterbeheer wordt nu geregeld via:

Met de Waterwet kunnen Rijk, waterschappen, gemeenten en provincies wateroverlast, waterschaarste en waterverontreiniging beter tegengaan. Ook regelt de wet de toekenning van functies voor het gebruik van water zoals scheepvaart, landbouw, industrie en recreatie. Afhankelijk van de functie worden eisen gesteld aan de kwaliteit en de inrichting van het watersysteem. Een voorbeeld van een belangrijke functie is grondwateronttrekking.

Door de invoering van de Waterwet bestaat er nu nog maar een watervergunning (voorheen waren dit er 6). Deze vergunning wordt aan alle aspecten van het waterbeheer getoetst.

In de Waterschapswet staan regels voor het houden van financieel toezicht op waterschappen door de provincies.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-06-2015

Stuur door aan een vriend