Welke voorzieningen zijn er voor nabestaanden van iemand die is overleden?  

Antwoord:

Als iemand overlijdt, kunnen nabestaanden (partner en/of kinderen) mogelijk een uitkering krijgen. Als de overledene in loondienst werkzaam is geweest, heeft de achterblijvende partner meestal recht op een partnerpensioen. Ook is het mogelijk dat er apart is gespaard voor een uitkering bij overlijden, bijvoorbeeld in de vorm van een levensverzekering of lijfrente.

Meer informatie

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) geeft meer informatie over de uitkeringen aan nabestaanden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

03-05-2012

Stuur door aan een vriend