Welke voorwaarden gelden voor het recht op studiefinanciering voor een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?