Welke voorwaarden gelden voor het recht op studiefinanciering voor een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?

Antwoord:

Om studiefinanciering te krijgen voor een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Een uitgebreide toelichting vindt u op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

23-03-2012

Stuur door aan een vriend