Welke voordelen heeft energiezuinig bouwen en wonen?

Antwoord:

Er zijn verschillende voordelen, namelijk:

  •  Energiebesparing en toepassing van duurzame energie beperkt de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie en gas, en levert zo een bijdrage aan de vermindering van de Nederlandse uitstoot van CO2.
  • Als u minder gas en elektriciteit gebruikt, dan scheelt dat ook in uw energierekening.
  • Energiebesparende maatregelen kunnen ook meer comfort en gezondheid in huis opleveren.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-10-2015

Stuur door aan een vriend