Welke soorten voertuigen zijn er volgens de wet?

Antwoord:

Voertuigen volgens de Wegenverkeerswet:

Personenauto

Een voertuig is volgens de wet een personenauto als het 4 of meer wielen heeft en ingericht is voor het vervoer van personen. Een personenauto mag volgens de wet niet meer dan 8 zitplaatsen hebben, de bestuurderszitplaats niet meegerekend. Landbouwtrekkers en gehandicaptenvoertuigen vallen nooit onder de definitie van personenauto, sommige kampeerauto's wel.

Bedrijfsauto

Een voertuig is volgens de wet een bedrijfsauto als het 4 of meer wielen heeft en voor een van de volgende taken is ingericht:

  • vervoer van personen met meer dan 8 zitplaatsen (exclusief bestuurderszitplaats)
  • vervoer van goederen
  • uitvoeren van andere werkzaamheden

Ook kampeerauto's kunnen volgens de wet onder de definitie van bedrijfsauto vallen.

Driewielig motorrijtuig

Een driewielig motorrijtuig heeft 3 symmetrisch geplaatste wielen en een maximale constructiesnelheid van niet meer dan 45 km/u. Het voertuig heeft een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van meer dan 50 cm³. Veel trikes en quads zijn driewielige motorrijtuigen.

Ook enkele vierwielige voertuigen vallen hieronder. Dan gaat het om voertuigen met 4 wielen met een motor met een netto maximum vermogen van ten hoogste 15 kW. Het voertuig weegt leeg en zonder batterijen niet meer dan 400 kg. Als het voertuig in het goederenvervoer wordt gebruikt, dan mag het 550 kg wegen.

Land- en bosbouwvoertuigen

Trekkers, ofwel land- en bosbouwvoertuigen, zijn motorvoertuigen die zijn ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van aanhangers of ander materieel dat in de land- of bosbouw gebruikt wordt. Trekkers hebben wielen of rupsbanden, minstens 2 assen en rijden minimaal 6 km/uur. In bijna alle gevallen zijn de achterwielen groter dan de voorwielen.

Bromfiets

Een bromfiets is een voertuig met 2 of 3 wielen met een maximum constructiesnelheid van niet meer dan 45 km/u. Een bromfiets heeft bovendien een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm³ of een elektromotor met een maximumvermogen van niet meer dan 4 kW. Volgens de wet vallen ook snorfietsen, bromscooters, brommobielen, bakbromfietsen, fietsen met hulpmotor en sommige quads, trikes, Segways en elektrische steps onder de definitie van bromfiets. De wet merkt gehandicaptenvoertuigen niet als bromfiets aan.

  • Een brommobiel valt volgens de wet onder de definitie van een bromfiets. Een brommobiel heeft 4 wielen, weegt leeg en zonder batterijen minder dan 350 kg en heeft een maximum constructiesnelheid van niet meer dan 45 km/u. Bovendien heeft een brommobiel een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking met een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ of een ander type motor met een netto maximum vermogen van ten hoogste 4 kW.
  • Een snorfiets valt volgens de wet onder de definitie van een bromfiets. De snorfiets heeft daarbij de bijzonderheid dat de maximum constructiesnelheid niet meer dan 25 km/u bedraagt. Een snorfiets heeft een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm³ of een elektromotor met een maximumvermogen van niet meer dan 4 kW. Ook fietsen met hulpmotor, zoals een Spartamet of een Solex die minder dan 25 km/u kunnen, worden tot de snorfietsen gerekend.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-02-2015

Stuur door aan een vriend