Welke vergunningen zijn vanaf 1 oktober 2010 samengevoegd in de omgevingsvergunning?

Antwoord:

Vanaf 1 oktober 2010 is een groot aantal vergunningen op het gebied van bouwen, wonen, ruimte, monumenten, natuur en milieu samengevoegd in één omgevingsvergunning. In de omgevingsvergunning zijn onder andere de volgende vergunningen opgenomen:

 • Aanlegvergunning
 • Bouwvergunning
 • Flora- en Faunawet, ontheffing
 • Gebruiksvergunning
 • Inritvergunning of uitwegvergunning
 • Kapvergunning
 • Milieuvergunning
 • Monumentenvergunning
 • Natuurbeschermingswetvergunning
 • Reclamevergunning
 • Sloopvergunning
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-10-2015

Stuur door aan een vriend