Welke vakken krijgt mijn kind op de basisschool?  

Antwoord:

De vakken die uw kind op de basisschool krijgt zijn verdeeld in verplichte en niet-verplichte vakken. De wettelijk verplichte vakken zijn voor alle leerlingen op alle scholen hetzelfde en hebben te maken met de kerndoelen van het basisonderwijs.

Verplichte vakken

  • Nederlandse taal;
  • Engelse taal;
  • rekenen en wiskunde;
  • oriëntatie op jezelf en de wereld. Hierbij moet u denken aan aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en lessen over gezond gedrag en staatsinrichting;
  • kunstzinnige oriëntatie. Dit zijn bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid;
  • bewegingsonderwijs.

Op scholen in Friesland is het vak 'Friese taal' ook verplicht, tenzij de school daarvoor een ontheffing heeft.

Niet-verplichte vakken

Uw kind krijgt op de basisschool ook les in niet-verplichte vakken, zoals Franse of Duitse taal. De niet-verplichte vakken verschillen per school. Op een bijzondere school worden meestal godsdienstlessen gegeven.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-10-2015

Stuur door aan een vriend