Welke vakken krijgt mijn kind op de basisschool?  

Antwoord:

De vakken die uw kind op de basisschool krijgt zijn verdeeld in verplichte en niet-verplichte vakken. De wettelijk verplichte vakken zijn voor alle leerlingen op alle scholen hetzelfde en hebben te maken met de kerndoelen van het basisonderwijs.

Verplichte vakken

De verplichte vakken op de basisschool zijn:

  • Nederlandse taal;
  • Engelse taal;
  • rekenen en wiskunde;
  • oriëntatie op jezelf en de wereld. Hierbij moet u denken aan aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en lessen over gezond gedrag en staatsinrichting;
  • kunstzinnige oriëntatie. Dit zijn bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid;
  • bewegingsonderwijs.

Op scholen in Friesland is het vak 'Friese taal' ook verplicht, tenzij de school daarvoor een ontheffing heeft.

Niet-verplichte vakken

Uw kind krijgt op de basisschool ook les in niet-verplichte vakken, zoals Franse of Duitse taal. De niet-verplichte vakken verschillen per school. Op een bijzondere school worden meestal godsdienstlessen gegeven.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

28-03-2012

Stuur door aan een vriend