Welke titel mag ik voeren?

Antwoord:

Welke titel je mag voeren hangt af van de opleiding. Voor hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs zijn verschillende titels en die verschillen ook per afstudeerrichtn. Ben je voor september 2002 afgstudeerd, dan kun je nog de titels doctorandus (drs), meester in de rechten (mr.) en ingenieur (ir.) of voeren.

Sinds de invoering van de bachelor-master structuur kun je in het hoger beroepsonderwijs de volgende titels behalen: Associate Degree (AD) na twee jaar studie, Bachelor (B + toevoeging van je studie) en Master (M + toevoeging van je studie).

In het wetenschappelijk onderwijs kun je afstuderen als Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Science (BSc), Master of Arts (MA), Master of Science (MSc). de aanspreektitel van een hoogleraar is professor (prof.).

Gepromoveerden

Ben je gepromoveerd? Dan krijg je de titel 'doctor'. De titel wordt aangeduid als dr. en voor de naam geplaatst.

Overzicht titels

Bij de rijksoverheid is op de website overzicht van titels die je mag voeren als je afgestudeerd bent.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-06-2014

Stuur door aan een vriend