Welke tips zijn er voor schrijvers van milieueffectrapportages?

Antwoord:

Het loont voor schrijvers van milieueffectrapportages (MER) oog te hebben voor onderdelen, die in een milieueffectrapportage vaak te weinig aandacht krijgen, maar die wel belangrijk zijn voor de MER. Hieronder volgt een opsomming van een aantal van deze onderdelen.

  • Het gebruik van kaartmateriaal.
  • De samenvatting.
  • Het gebruik van een zogenaamde Multicriteria-analyse (MCA) in een milieueffectrapportage (m.e.r.) verdient extra aandacht, omdat dit speciale kennis en vaardigheden vereist. Voor het gebruik van MCA in m.e.r. is daarom sinds 2002 een door de Commissie opgestelde handleiding beschikbaar.
  • In een MER staat de beschouwing van mogelijke alternatieven staat centraal.
  • In een MER zijn tabellen vaak bij uitstek geschikt om informatie duidelijk te presenteren.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

30-08-2010

Stuur door aan een vriend