Tot wanneer is een abortus mogelijk?

Antwoord:

Een abortus is in Nederland mogelijk tot het moment dat het embryo buiten het lichaam van de moeder levensvatbaar is. Officieel is die termijn gesteld op 24 weken, maar artsen houden in de praktijk bijna altijd een termijn van 22 weken aan.

Afbreking zwangerschap na 24 weken

Artsen zijn verplicht gevallen van late zwangerschapsafbreking (na 24 weken) en levensbeëindiging bij pasgeborenen te melden bij het Openbaar Ministerie. Dit staat in de Wet afbreking zwangerschap.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-11-2013

Stuur door aan een vriend