Welke soorten vennootschapsfusies zijn er?

Antwoord:

Er zijn 3 soorten fusies:

  • de aandelenfusie;
  • de bedrijfsfusie;
  • de juridische fusie.

Bij een aandelenfusie dragen de aandeelhouders van een vennootschap hun aandelen over aan een andere vennootschap. Normaal gesproken leidt dit niet tot heffing van vennootschapsbelasting, omdat hier de deelnemingsvrijstelling van toepassing is.

Bij een bedrijfsfusie draagt een vennootschap de activa en passiva van een onderneming (of een zelfstandig onderdeel daarvan) over aan een andere vennootschap. De overdracht heeft plaats in ruil voor de uitgifte van aandelen door de andere vennootschap. Onder bepaalde voorwaarden wordt de overdrachtswinst bij een bedrijfsfusie niet belast.

Bij een juridische fusie wordt het vermogen van een of meer vennootschappen overgedragen aan een overnemende vennootschap. De overgenomen vennootschappen houden op te bestaan. Onder voorwaarden kan een juridische fusie plaatsvinden zonder heffing van vennootschapsbelasting.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-02-2016

Stuur door aan een vriend