Welke soorten specificaties kent de CE-markering? 

Antwoord:

De Europese technische specificaties vallen uiteen in 2 soorten:

  1. de Europese geharmoniseerde productnormen (Europese normen);
  2. de Europese technische goedkeuringen (Europese goedkeuringen).

De Europese normen vormen verreweg de grootste groep. Deze normen verplichten producenten van de betreffende producten om de CE-markering te voeren.

De Europese goedkeuringen zijn bedoeld voor de producten waarvoor geen Europese norm bestaat en bieden de producent toch de mogelijkheid de CE-markering te voeren.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-04-2016

Stuur door aan een vriend