Welke soorten speciaal onderwijs zijn er?

Antwoord:

Er zijn verschillende soorten speciaal onderwijs in Nederland, zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs. Het speciaal onderwijs is bestemd voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of stoornis. Daarnaast zijn er scholen voor speciaal basisonderwijs. Deze scholen zijn geschikt voor kinderen met een minder ernstige beperking die wel extra zorg en aandacht nodig hebben.

Het speciaal onderwijs bestaat uit 4 clusters:

  • Cluster 1: scholen voor visueel gehandicapte kinderen;
  • Cluster 2: scholen voor dove kinderen, slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden en/of taalmoeilijkheden;
  • Cluster 3: scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen;
  • Cluster 4: scholen voor kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen.

Deze scholen werken met reguliere scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Binnen de samenwerking spreken de scholen af welke leerlingen ze doorverwijzen naar het speciaal onderwijs en welke met extra ondersteuning regulier onderwijs kunnen volgen. Voor leerlingen die het beste op hun plek zijn in het speciaal onderwijs geeft het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring af. Zo'n verklaring geeft recht op een plek in het speciaal onderwijs.

Meer informatie over speciaal onderwijs vindt u bij het Informatiepunt Passend onderwijs. U kunt ook terecht bij Kennisnet en het Landelijk informatiecentrum voor ouders 50tien.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-06-2014

Stuur door aan een vriend