Welke soorten scholen voor voortgezet onderwijs (vo) zijn er?

Antwoord:

Er zijn 3 schooltypen in het voortgezet onderwijs. Deze schooltypen zijn bedoeld voor leerlingen vanaf 12 jaar. Binnen elk schooltype zijn er verschillende soorten scholen. Ze onderscheiden zich door de levensovertuiging, de onderwijskundige stroming en de extra aandacht voor bepaalde vakken.

Schooltypen

In het voortgezet onderwijs zijn er 3 schooltypen:

  1. voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), inclusief praktijkonderwijs;
  2. hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo);
  3. voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo).

Levensovertuiging

Er zijn openbare en bijzondere scholen, net als in het basisonderwijs.

  • Openbare scholen werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Deze scholen staan open voor kinderen van alle godsdiensten en levensbeschouwingen. Wel kan een kind op een openbare school godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk onderwijs volgen.
  • Bijzondere scholen gaan uit van een bepaalde levensovertuiging, zoals rooms-katholieke, protestants-christelijke en islamitische scholen.

Onderwijskundige stroming

Zowel openbare scholen als bijzondere scholen kunnen hun onderwijs inrichten volgens een bepaalde opvoedings- en onderwijsmethode, zoals Montessori, Jenaplan, Dalton of Freinet. Dit wordt ook wel vernieuwingsonderwijs genoemd.

Meer informatie

Via de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kunt u adressen vinden van scholen in Nederland. U kunt ook uw gemeente vragen om een overzicht van adressen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-10-2015

Stuur door aan een vriend