Welke soorten opleidingen en scholingen zijn er?

Antwoord:

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft 3 registers met daarin een overzicht van erkende onderwijsinstellingen. Dit zijn de registers voor particulier voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), voor beroepsopleidingen en voor opleidingen in het hoger onderwijs (ho). U kunt de registers inzien op internet.

Daarnaast zijn er nog vele vakopleidingen, georganiseerd door branches en sectoren. Informatie over die opleidingen vindt u bijvoorbeeld op opleidingenberoep.nl.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

03-07-2013

Stuur door aan een vriend