Welke soorten basisscholen zijn er?

Antwoord:

Er zijn verschillende soorten basisscholen. Ze kunnen grofweg worden ingedeeld in openbare scholen en bijzondere scholen. Binnen deze verdeling kunnen ze verder worden ingedeeld op basis van de opvoedings- of onderwijsmethode.

Openbare basisscholen en bijzondere basisscholen

  • Openbare basisscholen werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensbeschouwing. Kinderen van alle godsdiensten en levensbeschouwingen kunnen op een openbare basisschool terecht.
  • Bijzondere basisschool werken wel vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Er zijn bijvoorbeeld rooms-katholieke, protestants-christelijke en islamitische scholen.
  • Er zijn ook algemeen bijzondere scholen. Deze gaan uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.

Opvoedings- en onderwijsmethode

Scholen kunnen hun onderwijs inrichten volgens een bepaalde opvoedings- en onderwijsmethode. Voorbeelden hiervan zijn Montessori, Jenaplan, Dalton of Freinet. Dit heet ook wel vernieuwingsonderwijs. Zowel openbare scholen als bijzondere scholen kunnen vernieuwingsonderwijs aanbieden.

Meer informatie

Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vindt u de adressen van alle basisscholen in Nederland.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-10-2015

Stuur door aan een vriend