Welke rol heeft de gemeente in de bouwregelgeving? 

Antwoord:

De gemeente zorgt voor een goede uitvoering en naleving van de bouwregelgeving.

Zij zorgt voor de vergunningverlening, toetsing en handhaving van deze regelgeving. De gemeente mag daarbij niet afwijken van de rijksregelgeving. Zij kan wel in een bouwverordening en een welstandsnota op een aantal punten aanvullende voorschriften vastleggen. De gemeente geeft ook in een bestemmingsplan aan op welke locaties bouwen is toegestaan en op welke locaties niet.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-02-2016

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend