Welke regels gelden voor alleen werken?

Antwoord:

De werkgever moet maatregelen nemen om risico’s voor alleenwerkenden weg te nemen of te beperken. Deze risico’s staan in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Er zijn speciale regels voor het werken in besloten ruimtes (waar onder andere het gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie). Ook voor duikwerkzaamheden gelden specifieke regels. Deze regels staan in de Arbowet.

Voor zelfstandigen, die vaak alleen werken, geldt een aantal bepalingen dat ook voor werknemers geldt. Bijvoorbeeld dat een ruimte waarin zich een elektrische installatie voor hoogspanning bevindt, slechts mag worden betreden door een werknemer of een zelfstandige in aanwezigheid van een tweede daartoe bevoegd persoon.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-04-2016

Stuur door aan een vriend