Welke regels gelden er voor zonwering aan bedrijfspanden en woningen?

Antwoord:

Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht gaat in op het vergunningvrij bouwen bij woongebouwen: voor plaatsing van zonwering aan de gevel van woongebouwen is geen omgevingsvergunning vereist.

Het Besluit omgevingsrecht regelt niet expliciet het plaatsen van rolluiken of zonwering aan bedrijfspanden. Waarschijnlijk is een omgevingsvergunning wel nodig voor het plaatsen van zonwering aan de gevel van het bedrijfspand. Vraag dit na bij de gemeente.

Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonwering aan woningen is verplicht als het gebouw door de gemeente, provincie of het Rijk als monument is aangewezen of het gebouw in een Rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht ligt.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-10-2015

Stuur door aan een vriend