Welke regels gelden er bij begraven en cremeren?

Antwoord:

Als iemand is overleden, moet u een arts waarschuwen. Deze geeft bij een natuurlijke dood een verklaring van overlijden af. Hiermee kunt u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand aangifte van overlijden doen en toestemming aanvragen tot begraven of cremeren. De begrafenisondernemer kan dit ook doen. Dit staat beschreven in de Wet op de lijkbezorging, die beschrijft welke regels er gelden bij begraven en cremeren.

Termijn van begraven of cremeren

U mag de overledene niet eerder dan 36 uur na het overlijden begraven of cremeren. Binnen 36 uur is dit slechts mogelijk met toestemming van de officier van justitie en de burgemeester. U mag de overledene niet later begraven of cremeren dan 6 werkdagen na diens overlijden, tenzij de burgemeester daarvoor toestemming heeft gegeven.

Plaats van begraven of cremeren

Een overledene mag alleen begraven worden op een begraafplaats of gecremeerd worden in een crematorium, tenzij de gemeente toestemt met begraven op eigen grond. Dan is sprake van een bijzondere begraafplaats.

Wensen overledene begraven of cremeren

Het begraven of cremeren van de overledene moet gaan volgens zijn of haar wensen of vermoedelijke wensen, zolang deze redelijk zijn.

As na crematie

Als de overledene is gecremeerd, moet het crematorium een maand de as bewaren. Nadat u de as heeft gekregen, kunt u deze thuis bewaren, op het crematorium plaatsen, in een graf begraven of verstrooien. Het verstrooien van as mag op open zee of op een daartoe bestemd strooiveld. De gemeente kan regels stellen aan het verstrooien van as op een bijzondere plek. Het is dus niet altijd toegestaan om op een willekeurige plek as te verstrooien.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-09-2014

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend