Welke rechten heb ik als patiënt?

Antwoord:

U heeft als patiënt verschillende rechten. De belangrijkste rechten zijn:

Recht op informatie die u begrijpt

U heeft recht op goede informatie van de hulpverlener. Informatie die u begrijpt. U hebt recht op informatie over:

  • uw ziekte of aandoening;
  • mogelijke behandelingen en eventuele alternatieven;
  • risico's en bijwerkingen van (mogelijke) behandelingen.

Recht op zelfbeschikking

Als patiënt moet u instemmen met elke medische behandeling. Uw hulpverlener is verplicht u daarom voldoende informatie geven. Alleen in noodsituaties kunt u behandeld worden zonder uw toestemming.

Recht op privacy

U heeft recht op privacy, zowel tijdens de behandeling als tijdens de gesprekken met de zorgverlener.

Recht op een second opinion

U heeft het recht een andere hulpverlener om een tweede mening te vragen (second opinion).

Recht u te laten vertegenwoordigen

Kunt u zelf niet (goed) beslissen? Dan mag u zich als patiënt laten vertegenwoordigen.

Recht op inzage dossier

U mag altijd de gegevens over uzelf in uw medisch dossier inzien. U kunt een kopie krijgen van deze gegevens, tegen een redelijke vergoeding.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-06-2016

Stuur door aan een vriend