Welke rechten heb ik als de school mijn opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verandert of stopzet?

Antwoord:

Je hebt het recht om de opleiding waaraan je begonnen bent in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) af te ronden. Aan het begin van je opleiding heb je een onderwijsovereenkomst gesloten met de school. De afspraken uit die overeenkomst moet de school nakomen. Dit geldt niet voor experimentele opleidingen. De school kan deze opleidingen stopzetten, als daar vooraf afspraken over gemaakt zijn. Leerlingen worden dan verder opgeleid binnen een traditionele opleiding. Meer informatie hierover is te vinden in de onderwijsovereenkomst en de onderwijs- en examenregeling (OER) van de mbo-opleiding.

Je kunt een klacht indienen wanneer de school de opleiding ingrijpend wil veranderen of de opleiding wil stopzetten. Dat kan bij de landelijke Ombudslijn mbo. Ook kun je naar de rechter gaan om te eisen dat de school zich aan de onderwijsovereenkomst houdt.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-09-2015

Stuur door aan een vriend