Welke rechten heb ik als de school mijn opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verandert of stopzet?

Antwoord:

U heeft het recht om de opleiding waaraan u begonnen bent in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) af te ronden. Aan het begin van uw opleiding heeft u een onderwijsovereenkomst gesloten met de school. De afspraken uit die overeenkomst moet de school nakomen. Dit geldt niet voor experimentele opleidingen. De school kan deze opleidingen stopzetten, als daar vooraf afspraken over gemaakt zijn. Leerlingen worden dan verder opgeleid binnen een traditionele opleiding. Meer informatie hierover vindt u in de onderwijsovereenkomst en de onderwijs- en examenregeling (OER) van de mbo-opleiding.

U kunt een klacht indienen wanneer de school uw opleiding ingrijpend wil veranderen of de opleiding wil stopzetten. Voor het schooljaar 2011-2012 is het mogelijk uw klacht hierover in te dienen bij de landelijke Ombudslijn mbo. Ook kunt u naar de rechter gaan om te eisen dat de school zich aan de onderwijsovereenkomst houdt.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-04-2012

Stuur door aan een vriend