Welke privacybescherming heb ik op het gebied van internet en telefonie?

Antwoord:

Er zijn in Nederland wetten die uw privacy beschermen. Zo is er de Telecommunicatiewet. Daarin staat hoe telefoonaanbieders en internetaanbieders moeten omgaan met uw persoonsgegevens. Er is ook een algemene wet: de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet geldt voor alle organisaties in Nederland, ook bijvoorbeeld ziekenhuizen en scholen.

Alle organisaties in Nederland moeten zich houden aan de regels van deze wetten. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) ziet erop toe dat ze dat ook doen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-08-2014

Stuur door aan een vriend