Welke onderwijsbevoegdheden zijn er?

Antwoord:

Er zijn 3 soorten onderwijsbevoegdheden:

  • een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs
  • een eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs
  • een tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs

Onderwijsbevoegdheid basisonderwijs

Om les te mogen geven op (speciale) basisscholen hebt u een diploma van de 4-jarige hbo-opleiding leraar basisonderwijs (pabo) nodig.

Eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs

Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs kunt u les geven aan:

  • alle klassen van de havo en het vwo
  • het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
  • het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

De opleiding tot eerstegraads docent kunt u volgen aan een hogeschool of universiteit. De opleiding is vooral gericht op het lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo.

Tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs

Met een tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs kunt u les geven aan:

  • de eerste 3 klassen van de havo en het vwo
  • het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
  • het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

De tweedegraads onderwijsbevoegdheid kunt u halen door een lerarenopleiding af te ronden aan een hogeschool. 

Meer informatie

Meer informatie over onderwijsbevoegdheden en lerarenopleidingen vindt u op de website Werken in het onderwijs. Op de website Bevoegdheid in het onderwijs kunt u algemene informatie vinden over bevoegdheid in het onderwijs en de opleidingseisen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-09-2012

Stuur door aan een vriend