Welke ondersteuning biedt het Mondriaan Fonds?

Antwoord:

Het Mondriaan Fonds biedt verschillende ondersteuningsmogelijkheden voor cultureel erfgoed, beeldende kunst, vormgeving en organisatie van culturele programma’s. Een programma is een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten, zoals een tentoonstelling, waaromheen u discussiebijeenkomsten en lezingen organiseert.

Voor projecten in Nederland kunt u ondersteuning krijgen voor maximaal 40% van de variabele kosten. Voor projecten in het buitenland ondersteunt het Mondriaan Fonds de transportkosten en de reis- en verblijfkosten.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

22-02-2012

Stuur door aan een vriend