Welke omstandigheden zijn reden een persoonsgebonden budget (pgb) voortijdig te beëindigen?

Antwoord:

Een pgb eindigt voortijdig als u:

  • langer dan 2 maanden wordt opgenomen in een AWBZ-instelling of ziekenhuis;
  • permanent wordt opgenomen in een AWBZ-instelling;
  • zelf om beëindiging vraagt;
  • vraagt om de zorg weer in natura te mogen ontvangen;
  • zich niet houdt aan uw verplichtingen;
  • geen vast woonadres (meer) heeft;
  • failliet bent verklaard of in een regeling voor schuldsanering op grond van de WSNP wordt opgenomen;
  • overlijdt.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

03-04-2012

Stuur door aan een vriend