Welke maatregelen kunnen werkgevers en alleenwerkenden nemen om de alleenwerkende te beschermen?   

Antwoord:

Werkgevers en alleenwerkenden kunnen een aantal maatregelen nemen.

Maatregelen zijn:

  • De risico’s van de alleenwerkplek zorgvuldig analyseren en aan de hand daarvan de nodige beschermende maatregelen treffen.
  • Voorzieningen treffen zodat er direct en adequaat hulp kan worden verleend door bijvoorbeeld een leidinggevende of bedrijfshulpverlener.
  • Alleen werken in risicosituaties alleen toestaan als de leidinggevende op de hoogte is.
  • Een actuele aanwezigheidsregistratie bijhouden, zodat bij de organisatie bekend is waar, wanneer (bijvoorbeeld tijdens avond- en nachturen) en wie alleen werken.
  • Alleen werken niet zonder meer toestaan bij personen met bepaalde ziektepatronen, of personen die medicijnen gebruiken die het reactievermogen beïnvloeden. Raadpleeg van tevoren de bedrijfs- of de huisarts.
  • Jeugdige werknemers onder de 18 jaar en onvoldoende opgeleide medewerkers niet toestaan zonder toezicht te werken.
  • De alleenwerkende op de hoogte brengen van de bedrijfshulpverleningsprocedures, zodat hij in staat is om bij een calamiteit snel hulp in te roepen.
  • De alleenwerkende laten beschikken over goed werkende communicatieapparatuur (een vaste en/of mobiele telefoon, een portofoon, enzovoort), zodat hij duidelijk hoor- of zichtbaar alarm kan slaan.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-04-2016

Stuur door aan een vriend