Welke leerlinggegevens mag de basisschool bewaren van mijn kind?

Antwoord:

Basisscholen mogen de volgende gegevens van leerlingen bewaren voor de leerlingadministratie:

  • de inschrijving en uitschrijving op school
  • eventuele afwezigheid
  • adresgegevens
  • gegevens die nodig zijn voor het berekenen van de bekostiging door de overheid
  • specifieke gegevens die noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en begeleiding
  • gegevens over de gezondheid, als dat nodig is voor speciale begeleiding of voorzieningen
  • gegevens over de vorderingen van uw kind

Hoelang een school leerlinggegevens moet bewaren, hangt af van het soort gegevens.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-12-2015

Stuur door aan een vriend