Welke kosten mag ik aftrekken bij werkzaamheden aan mijn rijksmonumentenpand?

Antwoord:

U mag alleen kosten aftrekken voor onderhoudskosten, zoals het vervangen of repareren van onderdelen van uw rijksmonumentenpand. Het moet gaan om werkzaamheden bedoeld om het pand in bruikbare staat te houden of te herstellen. Achterstallig onderhoud hoort hier ook bij. Het gaat dus niet om een verbetering, zoals een uitbreiding van het pand.

In de Leidraad subsidiabele kosten (pdf, 1,62MB), staat exact omschreven welke werkzaamheden in aanmerking komen voor subsidie.

U kunt geen kosten aftrekken voor werkzaamheden aan:

  • gemeentelijke monumenten
  • provinciale monumenten
  • panden die deel uitmaken van een beschermd dorps- of stadsgezicht
  • monumentenpanden waar u geen eigenaar van bent
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-05-2016

Stuur door aan een vriend