Welke instellingen leveren zorg volgens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?  

Antwoord:

AWBZ-instellingen leveren zorg volgens de algemene wet bijzondere ziektekosten. Dit zijn instellingen waar u tijdelijk of permanent verblijft en zorg krijgt. Voorbeelden van AWBZ-instellingen zijn:

  • verzorgingshuizen
  • verpleeginrichtingen
  • instellingen voor gehandicapten
  • Het Dorp in Arnhem
  • regionale instellingen voor beschermd wonen (RIBW's)
  • psychiatrische ziekenhuizen
  • psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ'en)
  • ziekenhuizen en instellingen voor revalidatie

Zorginstellingen hebben een toelating nodig om zorg aan te bieden die vergoed wordt door de AWBZ. Om toegelaten te worden moet de instelling voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-10-2014

Stuur door aan een vriend