Welke inschrijfverplichtingen gelden er voor detailhandel en ambachtsbedrijven?

Antwoord:

Ondernemers in de detailhandel moeten zich, naast hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Belastingdienst, vaak ook inschrijven bij het hoofdbedrijfschap detailhandel of ambachten. Heeft uw branche een bedrijfschap of productschap? Dan is lidmaatschap verplicht.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-06-2016

Stuur door aan een vriend