Welke informatie moet ik krijgen over een medische behandeling?  

Antwoord:

Uw zorgverlener moet u alle informatie geven die u nodig heeft om te kunnen beslissen of u een behandeling wel of niet wilt krijgen. De zorgverlener moet deze informatie in begrijpelijke taal geven. Als u zijn uitleg niet begrijpt of onvoldoende informatie krijgt, dan is het uw plicht hierover vragen te stellen.

De arts moet u in elk geval vertellen:

  • wat u volgens hem mankeert (de diagnose);
  • hoe de behandeling verloopt;
  • of nader onderzoek nodig is;
  • wanneer u de uitslagen van onderzoeken kunt verwachten en hoe u die uitslag te horen krijgt;
  • wat mogelijke risico's van het onderzoek of de behandeling zijn;
  • wat uw vooruitzichten na de behandeling zijn;
  • wat u zelf kunt doen om de behandeling succesvol te maken;
  • of en zo ja, wanneer u moet terugkomen.

Als u iets niet wilt weten

Als u bepaalde zaken over uw aandoening niet wilt weten, dan heeft u het recht om deze informatie te weigeren. Maar als er daardoor gevaar voor u en anderen ontstaat, bijvoorbeeld bij een ernstige besmettelijke ziekte, dan is een arts verplicht u toch de minimaal noodzakelijke informatie geven.

Als de arts u niet volledig informeert

Als een arts vindt dat bepaalde informatie schadelijk voor u kan zijn, dan mag hij deze informatie achterhouden. Hij mag dit pas besluiten na overleg met een collega of een andere zorgverlener. Ook in situaties waarbij direct ingrijpen noodzakelijk is hoeft een arts u niet volledig te informeren. Hij moet u deze informatie dan op een later moment geven.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-06-2016

Stuur door aan een vriend