Welke hulp krijg ik in een verzorgingshuis en verpleeghuis vergoed?

Antwoord:

Dat hangt er vanaf om welk verzorgingshuis of verpleeghuis het gaat.

  • Woont u in een algemeen verzorgingshuis of verpleeghuis? Dan krijgt u de meeste kosten van zorg en verblijf vergoed. Voor producten en diensten die niet medisch noodzakelijk zijn, moet u soms wel bijbetalen. Denkt u aan eigen producten voor de persoonlijke verzorging, extra's bij eten en drinken, het wassen en stomen van kleding, tv-abonnement, enzovoort.
  • Woont u in een particulier verzorgingshuis of verpleeghuis? Dan betaalt u de kosten van wonen en zorg zelf.

Kosten algemene verzorgingshuizen en verpleeghuizen

Algemene verzorgingshuizen en verpleeghuizen zijn AWBZ-instellingen en krijgen geld van de overheid.
Als bewoner betaalt u in een AWBZ-instelling een eigen bijdrage voor de zorg die u krijgt. Het CAK stelt vast hoeveel u betaalt. Dit hangt af van:

  • uw inkomen en vermogen,
  • uw huishouden en
  • uw indicatie.

Op de website van het CAK kunt u  uw eigen bijdrage berekenen. Sinds 1 januari 2013 betalen mensen met vermogen een hogere eigen bedrage voor AWBZ-zorg.

Kosten particuliere verzorgingshuizen en verpleeghuizen

Particuliere verzorgingshuizen of verpleeghuizen zijn geen AWBZ-instelling. Hier betaalt u wonen en zorg zelf. U kunt deze zorg misschien (deels) betalen met een persoonsgebonden budget.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-04-2014

Stuur door aan een vriend