Welke hulp krijg ik in een verzorgingshuis en verpleeghuis vergoed?

Antwoord:

Dat hangt er vanaf om welk verzorgingshuis of verpleeghuis het gaat.
Woont u in een gewoon verzorgingshuis of verpleeghuis? Dan krijgt u de meeste kosten van zorg en verblijf vergoed. Sommige zaken moet u wel zelf betalen. Woont u in een particulier verzorgingshuis of verpleeghuis? Dan betaalt u de kosten van wonen en zorg zelf.

Vergoeding en eigen bijdrage verzorgingshuizen en verpleeghuizen

Gewone verzorgingshuizen en verpleeghuizen zijn AWBZ-instellingen, ze krijgen geld van de overheid.
Als bewoner betaalt u in een AWBZ-instelling een eigen bijdrage voor de zorg die u krijgt. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) stelt vast hoeveel u betaalt. Dit hangt af van:

  • uw inkomen en vermogen,
  • uw huishouden en
  • uw indicatie.

Op de website van het CAK kunt u  uw eigen bijdrage berekenen. Sinds 1 januari 2013 betalen mensen met vermogen een hogere eigen bedrage voor AWBZ-zorg.

Kosten particuliere verzorgingshuizen en verpleeghuizen

Particuliere verzorgingshuizen of verpleeghuizen zijn geen AWBZ-instelling. Hier betaalt u wonen en zorg zelf. U kunt deze zorg misschien (deels) betalen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Voorbeelden kosten en vergoedingen zorginstelling

Voor veel diensten en producten in een verzorgingshuis of verpleeghuis hoeft u niets bij te betalen. Maar voor diensten en producten die niet medisch noodzakelijk zijn, moet u soms bijbetalen. Denkt u aan eigen producten voor de persoonlijke verzorging, extra's bij eten en drinken, het wassen en stomen van kleding, tv-abonnement, enzovoort.

Overzicht vergoedingen verzorgingshuis en verpleeghuis

In de brochure  Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling van het CVZ leest u wat de zorginstelling voor u betaalt en wat u zelf moet betalen. Daar staat ook wat een meeverhuizende partner kan verwachten. En waar u terecht kunt met vragen of klachten.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

23-05-2013

Stuur door aan een vriend