Welke kosten krijg ik in een verzorgingshuis en verpleeghuis vergoed?

Antwoord:

Dat hangt ervan af om welk verzorgingshuis of verpleeghuis het gaat.

  • Woont u in een gewoon verzorgingshuis of verpleeghuis? Dan krijgt u de meeste kosten van zorg en verblijf vergoed. Voor producten en diensten die niet medisch noodzakelijk zijn, moet u soms wel bijbetalen. Denkt u aan eigen producten voor de persoonlijke verzorging, extra's bij eten en drinken, het wassen en stomen van kleding, tv-abonnement, enzovoort.
  • Woont u in een particulier verzorgingshuis of verpleeghuis? Dan betaalt u de kosten van wonen en zorg zelf.

Kosten gewone verzorgingshuizen en verpleeghuizen

Gewone verzorgingshuizen en verpleeghuizen zijn Wlz-instellingen, ze krijgen geld van de overheid. Als bewoner betaalt u in een Wlz-instelling een hoge eigen bijdrage voor de zorg die u krijgt. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt vast hoeveel u betaalt. Dit hangt af van:

  • uw inkomen en vermogen
  • uw huishouden en
  • uw indicatie.

Op de website van het CAK kunt u uw eigen bijdrage berekenen.

Kosten particuliere verzorgingshuizen en verpleeghuizen

Particuliere verzorgingshuizen of verpleeghuizen zijn geen AWBZ-instelling. Hier betaalt u wonen en zorg zelf. U kunt deze zorg misschien (deels) betalen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Meer informatie

Op de site van het Zorginstituut Nederland  vindt u meer informatie over wat de zorginstelling voor u betaalt en wat u zelf moet betalen. Daar staat ook wat een meeverhuizende partner kan verwachten. En waar u terecht kunt met vragen of klachten.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

29-12-2014

Stuur door aan een vriend