Welke handelingen zijn strafbaar bij verkiezingen?

Antwoord:

Verschillende handelingen die met verkiezingen te maken hebben zijn strafbaar volgens de Kieswet en het Wetboek van Strafrecht.

Het is strafbaar om:

  • verkiezingsmateriaal (zoals stembiljetten) na te maken of te vervalsen
  • nagemaakte of vervalste materialen te gebruiken (behalve als u niet van de vervalsing op de hoogte bent)
  • kiezers om te kopen of te dwingen om (1) een volmacht te geven (2) zijn stem op een bepaalde manier uit te brengen of (3) een ondersteuningsverklaring af te leggen
  • u te laten omkopen
  • stelselmatig kiezers ertoe te bewegen om hun stembiljet af te geven (ronselen)
  • door (te dreigen met) geweld iemand te verhinderen zijn kiesrecht vrij en onbelemmerd uit te oefenen
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-09-2012

Stuur door aan een vriend