Welke handelingen zijn strafbaar bij verkiezingen?

Antwoord:

Verschillende handelingen die met verkiezingen te maken hebben zijn strafbaar volgens de Kieswet en het Wetboek van Strafrecht.

Het is onder meer strafbaar om:

  • verkiezingsmateriaal (zoals stembiljetten) na te maken of te vervalsen;
  • nagemaakte of vervalste materialen te gebruiken (behalve als u niet van de vervalsing op de hoogte bent);
  • kiezers om te kopen of te dwingen om (1) een volmacht te geven (2) zijn stem op een bepaalde manier uit te brengen of (3) een ondersteuningsverklaring af te leggen;
  • u te laten omkopen;
  • stelselmatig kiezers ertoe te bewegen om hun stembiljet af te geven (ronselen);
  • door (te dreigen met) geweld iemand te verhinderen zijn kiesrecht vrij en onbelemmerd uit te oefenen.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-07-2016

Stuur door aan een vriend