Welke gegevens worden opgenomen in de verwijsindex risicojongeren (VIR)?

Antwoord:

In de verwijsindex risicojongeren (vir) wordt alleen vastgelegd dát een melding is gedaan. Het gaat dan om meldingen van een hulpverlener die een serieus probleem of risico bij een jongere vermoedt. In de verwijsindex staat niets over de aard van het probleem of de eventuele behandeling.

Een melding omvat:

  • identificatiegegevens van de jongere (aan de hand van het burgerservicenummer)
  • identificatiegegevens van de meldende instantie
  • contactgegevens van de meldende instantie
  • datum van de melding
  • de duur van de melding (deze kan door de melder worden gekozen, met een maximum van 2 jaar)
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-06-2016

Stuur door aan een vriend