Welke gegevens moet ik doorgeven bij een sloopmelding?

Antwoord:

Bij de sloopmelding geeft u de volgende gegevens:

  • naam en adres eigenaar van het te slopen bouwwerk
  • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
  • adres, kadastrale aanduiding en soort bouwwerk
  • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
  • hoe u gaat slopen
  • gegevens over hoeveelheid afval en hoe u dit gaat afvoeren

Rapporten meesturen bij de sloopmelding

Bij de sloopmelding moet u soms ook één of meerdere rapporten meesturen. Bijvoorbeeld:

  • een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf
  • een sloopveiligheidsplan: voor de veiligheid op de slooplocatie
  • een rapport van een akoestisch onderzoek: om geluidhinder te beperken
  • een rapport van een trillingenonderzoek: om hinder door trillingen te beperken
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

03-06-2016

Stuur door aan een vriend