Welke effecten heeft vergrijzing op de woon- en leefomgeving?

Antwoord:

Vergrijzing heeft onder meer gevolgen voor:

  • het soort woningen dat nodig is (levensloopbestendig);
  • voor de woonomgeving (voorzieningen voor senioren, bijvoorbeeld gezondheidscentrum);
  • zorgzones;
  • de behoefte aan (openbaar) vervoer;
  • het type recreatiemogelijkheden.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-04-2016

Stuur door aan een vriend