Welke effecten heeft bevolkingskrimp op de woningmarkt? 

Antwoord:

Huishoudensdaling kan op de woningmarkt leiden tot:

  • prijsdalingen;
  • langere verkooptijden van woningen;
  • onverkoopbare woningen;
  • leegstand en verpaupering in de minst aantrekkelijke delen van de woningvoorraad.

Onverkoopbaarheid van minder gewilde particuliere woningen kan ertoe leiden dat:

  • mensen in hun laatste levensfase om geldredenen niet naar een woonzorgfaciliteit kunnen, maar in hun eigen woning moeten blijven zitten, die daarvoor vaak ongeschikt is;
  • verhuizen in verband met een andere baan elders in het land financieel onmogelijk is. Ook het verhuizen naar een grotere koopwoning in verband met gezinsuitbreiding is onmogelijk wanneer de oude woning niet verkoopbaar is.

Daar staat tegenover dat:

  • huurders gemakkelijker kunnen doorstromen naar een betere huurwoning;
  • starters op de koopmarkt zich minder in de (hypotheek)-schuld hoeven te steken dan elders in het land;
  • burgers die een woning zoeken zowel op de koop- als op de huurmarkt een ruimere keuze hebben.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-10-2015

Stuur door aan een vriend