Welke effecten heeft bevolkingskrimp op de vraag naar woningen?

Antwoord:

Een bevolkingsdaling heeft (voor de vraag naar woningen) vooral consequenties als ook het aantal huishoudens afneemt. De huishoudensontwikkeling bepaalt namelijk de kwantitatieve vraag naar woningen. Doordat de gemiddelde huishoudensomvang per woning nog steeds afneemt, betekent bevolkingsdaling niet automatisch minder vraag naar woningen.

Voor de vraag naar woningen is verder van belang dat bevolkingsdaling kan samengaan met een gewijzigde samenstelling van de bevolking, bijvoorbeeld doordat:

  • het aantal ouderen relatief sneller stijgt dan elders in het land (vergrijzing);
  • het gemiddelde huishoudinkomen achterblijft bij andere delen van het land.

Het gemiddelde inkomensniveau heeft invloed op de kwaliteitsvraag naar woningen en op de prijsontwikkeling van woningen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-10-2015

Stuur door aan een vriend