Welke deskundigheid moet ik als gastouder hebben?

Antwoord:

Ouders kunnen alleen kinderopvangtoeslag krijgen voor gastouders die werken via een gastouderbureau. Het gastouderbureau moet voor elke gastouder een aanvraag tot exploitatie indienen bij de gemeente. U moet dan als gastouder aantonen dat u voldoet aan de volgende deskundigheidseisen:

  • U moet in het bezit zijn van het mbo-2 diploma Helpende (Zorg en) Welzijn of u heeft een ander diploma waarmee u ook voldoet aan de deskundigheidseisen goed gastouderschap. Adressen waar u deze opleidingen kunt volgen, treft u aan op de website van stichting Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK).
  • Daarnaast moet u in het bezit zijn van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis. Dit betekent dat het afgelegde examen moet voldoen aan de eindtermen van Het Oranje Kruis en dat het certificaat moet voorkomen in het register van Het Oranje Kruis. U voldoet ook aan deze eis als u een geregistreerd certificaat Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) of een geregistreerd certificaat Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) heeft, van NedCert. Daarnaast voldoet u aan deze eis als u 1 van de volgende geregistreerde certificaten van het Nederlands Instituut Voor Kwaliteitszorg Training & Advies (Nikta) heeft: Acute Zorg bij kinderen, Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving of Eerstehulpverlener.

Meer informatie

Rijksoverheid geeft meer informatie over de eisen over de locatie, de deskundigheid, de kwaliteit en de vergoedingen voor gastouderopvang.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

23-04-2012

Stuur door aan een vriend